Conclusions

Segons tota la informació obtinguda al llarg del treball podem arribar a la conclusió que, en 50 anys, Gurb segurament mantindrà la majoria d’empreses que hi ha actualment encara que, les més petites i poc populars, podria ser que s’acabessin tancant. I, per un altre part, les més grans i populars com casa tarradelles que tenen comerç a l’exterior, creixeran.

Per part de població tant pot ser que creixi com que baixi de numero, depèn de l’economia majoritàriament i de si hi ha treball per aquí a prop o no, no obstant si que la població si segueix la tendència actualment s’anirà envellint. Probablement es seguirà construint habitatges, però més moderns i de masies ja no se’n construiran, quedaran les de sempre.

La pagesia disminuirà probablement ja que cada cop hi ha menys gent que es dediqui a la pagesia, encara que pot ser que encara en quedi ja que les famílies que ho han sigut tota la vida seguiran amb la tradició.