Com és Gurb durant els inicis del segle XXI

Actualment, als inicis del segle XXI gurb ha experimentat un creixement industrial molt gran a Gurb del segle XX al segle XXI.

 • Hi ha creixement industrial? 

Sí, hi ha un creixement industrial molt gran a Gurb del segle XX al segle XXI.

 • On es situen les indústries actualment? 

Actualment a Gurb les indústries es situen fora del municipi (en polígons industrials) a prop de les carreteres, perquè estan molt més ben comunicades.

 • Quines carreteres hi ha? 

C-25

C-17

N-152a

Eix- Vic- Olot

T

 • Tipus d’indústria (%)

L’activitat més present al municipi de Gurb és l’agroindustrial amb un 34,4% del sector industrial de Gurb. Seguida de l’activitat serveis amb un 20,7% i la industrial amb un 15,1%. Les més minoritàries són les activitats energètiques o  mineria, gestió de residus o espectacles i recreatives. 

RESUM:

Actualment, als inicis del segle XXI Gurb ha experimentat un creixement industrial molt gran a Gurb del segle XX al segle XXI.

Actualment a Gurb les indústries es situen fora del municipi (en polígons industrials) a prop de les carreteres perquè estan molt més ben comunicades.

C-25, C-17, N-152a, Eix- Vic- Olot, T

L’activitat més present al municipi de Gurb és l’agroindustrial amb un 34,4% del sector industrial de Gurb. Seguida de l’activitat serveis amb un 20,7% i la industrial amb un 15,1%. Les més minoritàries són les activitats energètiques o  mineria, gestió de residus o espectacles i recreatives.

Actualment, als inicis del segle XXI gurb ha experimentat un creixement industrial molt gran a Gurb del segle XX al segle XXI.

Actualment a Gurb les indústries es situen fora del municipi (en polígons industrials) a prop de les carreteres perquè estan molt més ben comunicades.

C-25, C-17, N-152a, Eix- Vic- Olot, T

L’activitat més present al municipi de Gurb és l’agroindustrial amb un 34,4% del sector industrial de Gurb. Seguida de l’activitat serveis amb un 20,7% i la industrial amb un 15,1%. Les més minoritàries són les activitats energètiques o  mineria, gestió de residus o espectacles i recreatives. 

Com era Gurb a la segona meitat del segle XX

Gurb a la segona meitat del segle XX podem veure que al principi no creix gaire en tema industrial, però després quan es comença a construir el tren, carretera, polígon… les empreses comencen a evolucionar.

 • Quines carreteres hi havia?

Les carreteres que hi havien eren:

 1. camÍ veïnal de Sant Bartomeu del Grau/Vic
 2. carretera Ribes-Barcelona.
 3. carretera de Vic a Olot 
 4. carretera de Gironella a Vic
 • Quines fàbriques hi havia i on es situen? 

Les fàbriques que hi havien, la majoria estaven situades a prop de la nacional o de la via del tren que s’havia construït al 1975, ja que era on hi havia més comunicació.

Hi havien les següents fàbriques:

 • Quan s’estableix el primer polígon i com evolucionen al llarg d’aquests anys?

El primer polígon es va crear aproximadament a l’any 1968 i era el polígon del Pla de l’Esperança. 

El polígon del Pla de l’Esperança ha evolucionat  

 • Tipus d’indústria (%)

Només hi havia un 1% d’indústria respecte la terra total.

RESUM: Gurb a la segona meitat del segle XX podem veure que al principi no creix gaire en tema industrial, però després quan es comença a construir el tren: de vic a barcelona, i les carreteres que hi havia: camino vecinal de Sant Bartomeu del Grau/Vic, carretera Ribes-Barcelona, carretera de Vic a Olot, carretera de Gironella a Vic. A partir del 1968 les empreses comencen a evolucionar i a expandir-se, gràcies al avenços de comunicació. Com que l’augment va ser considerable respecte l’antiguitat, es va crear un espai de polígon, el Pla de l’Esperança, tot i que encara ocupava un percentatge pèssim respecte el total, només ocupava un 1%.


Com era Gurb a inicis del segle XX

Va arribar el ferrocarril a Vic i aquest fet fa que s’haguessin de comunicar per força amb les demés comarques i pobles. El 1905 Gurb i Sant Bartomeu van demanar una subvenció per mantenir el camí veïnat i construir de nou tota la carretera. Uns mesos després es va començar a construir el tros segon de la carretera, de Vic a la masia de la Coromina, i es va acabar en el termini previst. El 1917 immediatament van començar la construcció del tros primer entre la Coromina i Sant Bartomeu i 1923 es va acabar. Les fàbriques que hi havia eren Vilarta Sa i destaquen les empreses del sector alimentari, com Casa Tarradelles, encara que hi havia alguna més. Durant la Guerra civil del 1936 al 1939 principalment el poble perd gran part de població i moltes empreses i fàbriques deixen de poder vendre.

 • Quines carreteres hi havia?

Va arribar el ferrocarril a Vic i aquest fet fa que s’haguessin de comunicar per força amb les demés comarques i pobles. El 1905 Gurb i Sant Bartomeu van demanar una subvenció a la diputació per mantenir el camí veïnat i d’aquesta idea en va sorgir voler construir de nou tota la carretera. L’any 1907 es va demanar un estudi tècnic d’aquest traçat  que va ser acceptat i es va acabar el 1912. Llavors els ajuntaments de Gurb, Sant Bartomeu i Vic es van oferir a contribuir amb la quarta part del cost i aquest detall va ajudar a mostrar a la diputació la necessitat que tenien de reformar la carretera. Uns mesos després la diputació va començar a construir el segon tros de la carretera, que anava de Vic a la masia de la Coromina i, després d’algunes complicacions, es va acabar en el termini previst. El 1917 immediatament van començar la construcció del primer tros entre la Coromina i Sant bartomeu i l’any 1923 es va acabar. 

 • Quines fàbriques hi havia i  on es situen? Hi havia Vilarta Sa i destaquen les empreses del sector alimentari, com Casa Tarradelles.
 • Hi ha algun canvi durant la Guerra Civil? 1936-39

Principalment el poble perd gran part de població i moltes empreses i fàbriques deixen de vendre

 • Tipus d’indústria (%)
Any 1997Gurb
sectorOcupats%
agricultura1479,24
indústria1.11469,11
construcció623,85
serveis28717,8

RESUM:

Va arribar el ferrocarril a Vic i aquest fet fa que s’haguessin de comunicar per força amb les demés comarques i pobles. El 1905 Gurb i Sant Bartomeu van demanar una subvenció per mantenir el camí veïnat i construir de nou tota la carretera. Uns mesos després es va començar a construir el tros segon de la carretera, de Vic a la masia de la Coromina, i es va acabar en el termini previst. El 1917 immediatament van començar la construcció del tros primer entre la Coromina i Sant Bartomeu i 1923 es va acabar. Les fàbriques que hi havia eren Vilarta Sa i destaquen les empreses del sector alimentari, com Casa Tarradelles, encara que hi havia alguna més. Durant la Guerra civil del 1936 al 1939 principalment el poble perd gran part de població i moltes empreses i fàbriques deixen de poder vendre.

Del tipus d’indústria el que predominava era la indústria amb un 69,11%, després els serveis amb un 17,8%, a continuació l’agricultura amb 9,24% i per últim la construcció amb un 3,85%.

Va arribar el ferrocarril a Vic i aquest fet fa que s’haguessin de comunicar per força amb les demés comarques i pobles. El 1905 Gurb i Sant Bartomeu van demanar una subvenció per mantenir el camí veïnat i construir de nou tota la carretera. Uns mesos després es va començar a construir el tros segon de la carretera, de Vic a la masia de la Coromina, i es va acabar en el termini previst. El 1917 immediatament van començar la construcció del tros primer entre la Coromina i Sant Bartomeu i 1923 es va acabar. Les fàbriques que hi havia eren Vilarta Sa i destaquen les empreses del sector alimentari, com Casa Tarradelles, encara que hi havia alguna més. Durant la Guerra civil del 1936 al 1939 principalment el poble perd gran part de població i moltes empreses i fàbriques deixen de poder vendre.

Del tipus d’indústria el que predominava era la indústria amb un 69,11%, després els serveis amb un 17,8%, a continuació l’agricultura amb 9,24% i per últim la construcció amb un 3,85%.

Com era Gurb durant el segle XIX

En aquest segle només existía una única fàbrica en tot el municipi que era la de Malars. Però si que existien carreteres importants i ferrocarrils. 

 • Quins camins hi havia? 

La carretera de Vic-Olot, la carretera Ribas – Barcelona, que va cap a Ripoll (antiga nacional 159) i els camins de St. Bartomeu del Grau.

 • Quan es fa el ferrocarril?

Sant Joan de les Abadesses va crear una mina on hi havia carbó, però aquest era de molt mala qualitat. El 1875 van construir un ferrocarril que la seva línia era: Barcelona → Vic → Ripoll → Sant Joan de les Abadesses. Aquest servia principalment per exportar el carbó que s’extreia de la mina de Sant Joan de les Abadesses. 

Tot això fa provocar un gran canvi a la societat ja que va permetre que les diferents ciutats es poguessin comunicar entre elles i van poder transportar coses com el carbó.

 • Quan es fa la primera indústria i on es situa?

Al 1827, la primera font d’energia va ser la fàbrica de filats de Malars, al costat de Roda. El “jefe” va aconseguir l’autorització per poder agafar l’aigua del riu Ter i per plantar cotó.

 • Tipus d’indústria (%) “Pàgina de la 56 a la 57 llibre”

En aquest segle no podem parlar gaire dels percentatges d’indústria que hi havia ja que només existía una única fàbrica en tot el municipi, que era la de Malars. Però si que existien carreteres importants i ferrocarrils. 

RESUM:

Les primeres carreteres que van haver a Gurb van ser la carretera de Vic-Olot, la carretera Ribas – Barcelona (antiga nacional 159) i els camins de St. Bartomeu del Grau. 

Sant Joan de les Abadesses va crear una mina on hi havia carbó, però aquest era de molt mala qualitat. El 1875 van construir un ferrocarril que la seva línia era: Barcelona → Vic → Ripoll → Sant Joan de les Abadesses. Aquest servia principalment per exportar el carbó que s’extreia de la mina de Sant Joan de les Abadesses. 

Al 1827, la primera font d’energia va ser la fàbrica de filats de Malars, al costat de Roda. 

En aquest segle només existía una única fàbrica en tot el municipi que era la de Malars. Però si que existien carreteres importants i ferrocarrils. 

En aquest segle només existía una única fàbrica en tot el municipi que era la de Malars. Però si que existien carreteres importants i ferrocarrils.